Ловен туризъм

Лов на сръндак 

От 150 EURO на ден
  • Цената включва настаняване в ловна резиденция
  • ловен водач
  • транспорт
  • разрешително за лов
  • първоначална обработка на трофея.

*Цените не включват трофейните такси.

Индивидуален лов на дива свиня (целогодишно)

Цена: 150 EURO на ден.
  • Цената включва настаняване в ловна резиденция
  • ловен водач
  • транспорт
  • разрешително за лов
  • първоначална обработка на трофея.

*Цените не включват трофейните такси.